Δείγματα εργασίας

Δείτε παρακάτω, μερικά δείγματα εργασίας μας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ ΠΟΡΤΟΣΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΜΜΟΒΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΝΕΡΟΛΟΥΣΤΡΗ

ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ ΣΚΑΛΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ & ΣΚΑΛΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΔΡΟΑΜΜΟΒΟΛΗΣ & ΝΕΡΟΒΟΛΗΣ

ΣΕ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ

ΦΟΥΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΣΙΑΣ

ΝΕΡΟΛΟΥΣΤΡΗ ΛΕΙΑΝΣΗ

ΜΩΣΑΙΚΟΥ & ΑΔΙΑΒΡΟΠΟΙΣΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΤΗ


ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΑΝΣΗ ΣΕ ΜΩΣΑΙΚΟ

ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΠΛΑΚΑΚΙ

ΣΧΕΔΙΟ STARS ΤΟΥ 1900

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗ ΣΑΤΙΝΕ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΩΝΥΣΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΑΔΙΑΒΡΟΠΟΙΣΗΣΗ ΣΕ COTON ΤΟΥΒΛΟΥ